Skip to main content

Ons Privacy beleid

Kapsalon Jan Mantel, gevestigd aan Dubbele Buurt 6
1441 CT Purmerend, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.janmantel.nl
Dubbele Buurt 6
1441 CT Purmerend
0299-421396


Tamara Mantel is de Functionaris Gegevensbescherming van Kapsalon Jan Mantel. Zij is te bereiken via het contact formulier onderaan deze pagina.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kapsalon Jan Mantel verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Indien u een afspraak online maakt met via de website Jan Mantel wordt een formulier voor inplannen van de behandeling getoond.

Dit formulier komt van een derde partij genaamd ‘Salonhub’ die het afspraaksysteem levert.

Hieronder vindt u de gegevens die zij verwerken:
De in het afspraaksysteem ingevoerde gegevens worden gebruikt en bewaard ten
behoeve van:

 • Het beschikbaar stellen van uw gegevens aan Jan Mantel waar u een afspraak wilt
  maken
 • Ter verbetering van de kwaliteit van de producten en diensten van Salonhub
 • Anoniem verwerking voor statistische en wetenschappelijke doeleinden
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen van Salonhub

Welke gegevens?
Salonhub verwerkt de volgende gegevens:

 • Door jou ingevuld:
  • Naam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer
  • De gemaakte afspraak met een salon
 • Overige gegevens:
  • Gegevens over het gebruik van de app of het systeem
  • IP-adres internetbrowser en apparaattype

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via email@adres.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kapsalon Jan Mantel verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Kapsalon Jan Mantel analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kapsalon Jan Mantel neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Kapsalon Jan Mantel gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen

Wij gebruiken Salonhub voor het online kunnen inplannen van uw afspraak.

Salonhub maakt software voor kapsalons, zoals een online afspraak systeem waar klanten afspraken mee kunnen maken bij een kapsalon. Ze maken ook een applicatie welke draait in de kapsalon zelf, waarmee een agenda kan worden bijgehouden, klantgegevens worden beheerd en een volledig kassasysteem. Dus ook als u zelf geen gebruik maakt van het afspraak systeem, is het toch mogelijk dat uw persoonsgegevens wordt beheert door/bij Salonhub. Dat maakt Salonhub een “verwerker” voor AVG

Klik hier voor de privacy verklaring van Salonhub voor het online maken van een afspraak (pdf).

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kapsalon Jan Mantel bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijnen voor persoonsgegevens van 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kapsalon Jan Mantel verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Kapsalon Jan Mantel gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Kapsalon Jan Mantel gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/


Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Op deze pagina vind je een overzicht:

Cookieverklaring

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kapsalon Jan Mantel en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen via het contactformulier onderaan deze pagina.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Kapsalon Jan Mantel wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kapsalon Jan Mantel neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op ons via telefoon of via onderstaand contactformulier.